Klassisk 5-kamp

Hela Sverige

Minsta antal deltagare

10st

Högsta antal deltagare

500st
1h
30min

Klassisk 5-kamp utomhus till er företagsfest

Beskrivning

5-kamp är en lättsam och rolig aktivitet för firmafesten, kickoffen och sommarfesten. Våra trevliga och proffsiga guider tar hand om tävlingen och ser till att ni får en lyckad fest.

Grenar för 5-kamp

Tornbygge
Ett torn ska byggas så högt som möjligt. Efter 2 minuter backar lagen från sina torn. Laget med det högsta tornet vinner. OBS! Tornet måste stå i minst 30 sek efter de 2 minuterna.
Två lag åt gången möts. De vinnande lagen möts i en final. De övriga möts i en B-final.
Första plats 10 p, andra plats 8 p. o.s.v.

Bollkastning
Varje lag får lika många bollar som de ska träffa i en hink. Det laget som får i flest bollar i hinken vinner. Poäng efter antalet bollar i hinken.

Burträskbingo
Är en utomhuslek som går ut på att de tävlande lagen får en lista med saker som ska anskaffas. Den som har hittat flest saker eller hittat alla saker först vinner.
1 poäng för varje upphittad sak.

Spiktävling
Varje lag ska spika ned ett antal spikar i en planka. En lagmedlem åt gången. När en deltagare har slagit ned sin spik helt i plankan, går turen över till nästa deltagare.
Det laget som blir färdig först, får 10 p. Tvåan 8 p, trean 6 p. o.s.v.

Pusslet
Varje lag får ett pussel som kräver kreativitet och intelligens för att lösa. Det laget som lyckas lösa pusslet rätt och på så kort tid som möjligt vinner.

Fotbollsgolf
Lagen ska få ned en kon genom att sparka en boll på den. Första laget att välta konen tre gånger, får 10 poäng, andra laget 8 p. tredje laget 6 p. o.s.v.
När laget är färdigt, sätter det sig ned.

Potatisrace
Lagen ställer upp på en linje var av den första tävlande i vardera lag har en sked i munnen och en STOR potatis i skeden. På startsignalen ska tävlande på så kort tid som möjligt runda ett avsatt mål och sedan tillbaka och lämna över potatisen till nästa lagkamrat. Laget som har fått samtliga deltagare i mål på kortast tid vinner.

Armkroksstafett
Varje lag ska delas upp i par; två och två. Gör upp en startlinje som lagen sätter sig på led bakom. Ställ upp två stolar några meter framför lagen. Förste par i varje lag ska rygg mot rygg kroka ihop armarna. När startsignalen går, ska paret gå fram, runda stolen och gå tillbaka till nästa par i led som fortsätter likadant. Laget som blir först i mål vinner.

Dragkamp
Är en uthållighets- och styrkesport där två lag på var sin sida drar i ett rep. Ett lag segrar genom att dra det andra laget över en markerad linje eller genom att ett av lagen diskvalificeras (varnas ut). vilket sker vid tre varningar under ett och samma drag. Det utvarnade laget blir dock endast diskvalificerat för det aktuella draget, inte för matchen eller tävlingen. Varningar utdelas exempelvis när en dragare låser repet vid kroppen, sitter ner, inte drar aktivt eller om dragaren vidrör marken med någon annan kroppsdel än fötterna.

Norsk fylla
Är en lek som går ut på att man står framåtböjd med pannan mot en käpp eller liknande föremål och snurrar ett visst antal varv innan man skall ta sig runt en bana. Banan kan variera från att vara komplicerad till något så enkelt som att runda en kon (det vanligaste alternativet). Leken anses svår då snurrningarna kombinerat med den framåtlutande ställningen frambringar yrsel och hämmar orienteringsförmågan.

Hoppa Säck
Klassikern! Lagen ska en och en, hoppa med benen i en säck, runda en kon och ta sig tillbaka så fort som möjligt för att lösa av med näste man i laget. När samtliga i laget gjort var sin runda, sätter de sig ned. Första laget vinner.

Kasta stövel
Denna gren kräver både styrka och teknik. Deltagarna ska kasta iväg en stövel, den som kastar längs vinner. Det går även att göra en variant där man står med ryggen mot det håll man ska kasta alltså att man kastar stöveln baklänges.

Frisbee staffett
Deltagare får ställa upp sig efter en arrangerad bana. Genom att till exempel springa och runda en kon och kasta frisbeen till en lagkamrat, denna process upprepas tills hela laget är i mål. Laget som blir färdiga först vinner.